T. +31 10 30 27 600info@quintlegal.comEnglish

welcome to quint legal

Expertise: Corporate, Commercial, Conflicts.

De advocaten van Quint Legal zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht, (internationaal) contractenrecht en procesrecht. Wij richten ons op ondernemingsrechtelijke vraagstukken, corporate governance, commerciële & technische contracten, conflictoplossing en aansprakelijkheid.
Ondernemingsrechtelijke adviezen & corporate governance

Quint Legal is expert op het gebied van ondernemingsrecht. Zo zijn wij zeer ervaren in het beoordelen, uitonderhandelen en vastleggen van afspraken en het opstellen van reglementen die de organisatie en huishouding van ondernemingen betreffen. Wij adviseren over de meest uiteenlopende ondernemingsrechtelijke vraagstukken, waaronder:

Commerciële & technische
contracten

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het beoordelen, uitonderhandelen en vastleggen van commerciële afspraken die de business ondersteunen, onder meer ten aanzien van:

Ook geven wij advies over diverse verbintenisrechtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld over opzegging van (duur)overeenkomsten, de (rechts)positie van contractspartijen, wanprestatie en internationaal privaatrecht.

Corporate & commercial litigation, aansprakelijkheid & schade

Quint Legal staat u terzijde in alle stadia van een conflictsituatie. Wij helpen u bij het voorkomen van (verdere) escalatie, het bereiken van een schikking, het inschatten van uw proceskansen, het leggen (of opheffen) van beslagen en het voeren van procedures ten overstaan van de rechter of in arbitrage, onder meer over:

Wij zetten onze expertise in om de juridische risico’s van commerciële beslissingen beheersbaar te maken en conflicten in de toekomst te voorkomen. Onze ambitie: met kennis en ervaring bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van ondernemers en ondernemingen. Meer weten over onze track record? info@quintlegal.com